Revision, diamantbeschichtet. Enfernung harter Materialien